เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100882
หมายเลขทรัพยากรi00148615
บาร์โค้ด1000169377
เล่มล.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย/ชั้น 1
วันที่นำเข้า31 ส.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม8