เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00100509
หมายเลขทรัพยากรi00147996
บาร์โค้ด1000168939
เล่มล.1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า19 ก.ค. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม0