เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00099361
หมายเลขทรัพยากรi00146425
บาร์โค้ด1000168054
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า6 ก.พ. 2560
จำนวนครั้งที่ยืม3