เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096281
หมายเลขทรัพยากรi00145572
บาร์โค้ด1000167597
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า22 พ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0