เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00098535
หมายเลขทรัพยากรi00145305
บาร์โค้ด1000167505
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า4 พ.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม4