เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097773
หมายเลขทรัพยากรi00144387
บาร์โค้ด1000166928
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า14 ก.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0