เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097808
หมายเลขทรัพยากรi00144274
บาร์โค้ด1000166898
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า8 ก.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0