เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097408
หมายเลขทรัพยากรi00143856
บาร์โค้ด1000166785
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า29 ส.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม16