เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00085788
หมายเลขทรัพยากรi00142946
บาร์โค้ด1000166206
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า21 ก.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม11