เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096281
หมายเลขทรัพยากรi00142224
บาร์โค้ด1000165794
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า29 เม.ย. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม2