เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095783
หมายเลขทรัพยากรi00141634
บาร์โค้ด1000165483
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า18 มี.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม5