เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095742
หมายเลขทรัพยากรi00141698
บาร์โค้ด1000165460
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า21 มี.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม1