เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095660
หมายเลขทรัพยากรi00141423
บาร์โค้ด1000165303
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า23 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม8