เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095278
หมายเลขทรัพยากรi00141334
บาร์โค้ด1000165259
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า9 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม5