เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095443
หมายเลขทรัพยากรi00141356
บาร์โค้ด1000165155
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า12 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0