เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095423
หมายเลขทรัพยากรi00141169
บาร์โค้ด1000165004
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า2 ก.พ. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0