เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095321
หมายเลขทรัพยากรi00141081
บาร์โค้ด1000164968
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า28 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม9