เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095397
หมายเลขทรัพยากรi00141088
บาร์โค้ด1000164959
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า28 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0