เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095278
หมายเลขทรัพยากรi00140842
บาร์โค้ด1000164898
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า13 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม3