เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095196
หมายเลขทรัพยากรi00140790
บาร์โค้ด1000164866
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า11 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม0