เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095236
หมายเลขทรัพยากรi00140954
บาร์โค้ด1000164804
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า15 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม4