เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095176
หมายเลขทรัพยากรi00140909
บาร์โค้ด1000164764
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า14 ม.ค. 2559
จำนวนครั้งที่ยืม6