เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00094960
หมายเลขทรัพยากรi00140468
บาร์โค้ด1000164498
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า23 ธ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1