เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00094834
หมายเลขทรัพยากรi00140297
บาร์โค้ด1000164333
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า2 ธ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1