เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00094139
หมายเลขทรัพยากรi00139379
บาร์โค้ด1000163913
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า9 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1