เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00094147
หมายเลขทรัพยากรi00139420
บาร์โค้ด1000163827
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า9 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม3