เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00093641
หมายเลขทรัพยากรi00139005
บาร์โค้ด1000163567
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า1 ต.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0