เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092877
หมายเลขทรัพยากรi00137443
บาร์โค้ด1000163142
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า15 ก.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0