เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092916
หมายเลขทรัพยากรi00137440
บาร์โค้ด1000163123
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า15 ก.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0