เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00093195
หมายเลขทรัพยากรi00137886
บาร์โค้ด1000163009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า6 ส.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม3