เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092840
หมายเลขทรัพยากรi00138653
บาร์โค้ด1000162894
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า10 ก.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0