เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092619
หมายเลขทรัพยากรi00136828
บาร์โค้ด1000162706
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า16 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1