เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092391
หมายเลขทรัพยากรi00136865
บาร์โค้ด1000162667
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า16 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0