เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092361
หมายเลขทรัพยากรi00136885
บาร์โค้ด1000162577
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า17 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0