เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092574
หมายเลขทรัพยากรi00136787
บาร์โค้ด1000162564
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า15 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม8