เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092185
หมายเลขทรัพยากรi00136577
บาร์โค้ด1000162278
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า11 มิ.ย. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม12