เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00092003
หมายเลขทรัพยากรi00136245
บาร์โค้ด1000161856
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า26 พ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม12