เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091746
หมายเลขทรัพยากรi00136089
บาร์โค้ด1000161739
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า14 พ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1