เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091792
หมายเลขทรัพยากรi00136153
บาร์โค้ด1000161682
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า19 พ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม0