เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00091770
หมายเลขทรัพยากรi00136146
บาร์โค้ด1000161675
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า19 พ.ค. 2558
จำนวนครั้งที่ยืม1