เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00090669
หมายเลขทรัพยากรi00134794
บาร์โค้ด1000160536
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า15 ธ.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม1