เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00090530
หมายเลขทรัพยากรi00134391
บาร์โค้ด1000160370
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า16 ต.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0