เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00090456
หมายเลขทรัพยากรi00134107
บาร์โค้ด1000160067
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า8 ต.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0