เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00089769
หมายเลขทรัพยากรi00133658
บาร์โค้ด1000159864
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า10 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม21