เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00089875
หมายเลขทรัพยากรi00133003
บาร์โค้ด1000159843
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย/ชั้น 1
วันที่นำเข้า14 ส.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม22