เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00089279
หมายเลขทรัพยากรi00133538
บาร์โค้ด1000159405
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า8 ก.ย. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม1