เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00089903
หมายเลขทรัพยากรi00132911
บาร์โค้ด1000159273
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 ส.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม4