เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00085788
หมายเลขทรัพยากรi00131603
บาร์โค้ด1000158808
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า7 พ.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม26