เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081049
หมายเลขทรัพยากรi00132303
บาร์โค้ด1000158650
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า8 ก.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0