เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00088331
หมายเลขทรัพยากรi00131231
บาร์โค้ด1000158215
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า25 ก.พ. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม18